LOVE QUEST - Voor wie?

Deze trip is bedoeld voor mensen die een intieme relatie beleven en deze wensen te voeden in een uitzonderlijk kader en omstandigheden.

Eerdere deelname aan groepen op het domein van persoonlijke ontwikkeling is niet nodig.

Ongeacht de situatie waarin jullie je als koppel op dit ogenblik bevinden: jullie zijn welkom.

Jullie verlangen om de rijkdom van jullie intimiteit aan te vullen met nieuwe, respectvolle en verdiepende Tantra-ervaringen en rituelen.

Je wenst de woestijn te ontdekken, haar dragende energie alsook deze oefeningen te ervaren en terzelfder tijd je intieme beleving te vrijwaren van intrusies van buitenaf.

Je bent ervan bewust dat de andere koppels die aan deze reis deelnemen eveneens met deze open mind aanwezig zijn. Ons samenzijn, onder de bescherming en met de ondersteuning van de bedoeïenen, is een bron van gezamenlijke liefde en welwillendheid, waarin vrijwillig en spontaan delen met elkaar welkom is.


 LOVE QUEST - Voor wie?

Deze trip is bedoeld voor mensen die een intieme relatie beleven en deze wensen te voeden in een uitzonderlijk kader en omstandigheden.

Eerdere deelname aan groepen op het domein van persoonlijke ontwikkeling is niet nodig.

Ongeacht de situatie waarin jullie je als koppel op dit ogenblik bevinden: jullie zijn welkom.

Jullie verlangen om de rijkdom van jullie intimiteit aan te vullen met nieuwe, respectvolle en verdiepende Tantra-ervaringen en rituelen.

Je wenst de woestijn te ontdekken, haar dragende energie alsook deze oefeningen te ervaren en terzelfder tijd je intieme beleving te vrijwaren van intrusies van buitenaf.

Je bent ervan bewust dat de andere koppels die aan deze reis deelnemen eveneens met deze open mind aanwezig zijn. Ons samenzijn, onder de bescherming en met de ondersteuning van de bedoeïenen, is een bron van gezamenlijke liefde en welwillendheid, waarin vrijwillig en spontaan delen met elkaar welkom is.
Voice of the Desert
gsm: +32 0495 22 73 62
info@voice-of-the-desert.com

Life is not a problem to be solved,
it's a mystery to be lived.
Osho

    ©2017 Voice of de Desert, Alle rechten voorbehouden